O nas

Zespół Respiro d'Arte to unikatowe na skalę europejską trio. W jego skład wchodzą głos sopranowy, puzon i organy. O jego wyjątkowości stanowi głównie połączenie sopranu z puzonem, choć instrumentom tym wcale nie jest do siebie daleko. Brzmienie puzonu imituje bowiem głos ludzki. Skład uzupełniają organy - trzeci instrument, w którym dźwięk wydobywany jest przez powietrze. Stąd wzięła się nazwa zespołu - Respiro d'Arte - która może być tłumaczona jako oddech sztuki lub oddycham sztuką. Członkami i twórcami zespołu są uznani, młodzi poznańscy muzycy, z których każdy odnosi sukcesy w swojej dziedzinie jako solista: Anna Budzyńska, Wojciech Jeliński oraz Agnieszka Tarnawska. Ich spotkanie stało się inspiracją dla stworzenia nowej formacji.

Repertuar rozwijany jest dwutorowo - po pierwsze muzycy prowadzą poszukiwania utworów dedykowanych takiemu składowi wykonawczemu od czasów baroku. Po drugie stawiają sobie za cel nie tylko opracowywanie aranżacji utworów istniejących, ale także aktywizowanie współczesnych kompozytorów do tworzenia nowych dzieł z myślą o składzie zespołu.

Choć Respiro d’Arte jest zespołem bardzo młodym, ma już szerokie plany koncertowe na kolejne lata zarówno w kraju jak i za granicą.